აგროტექნო

სათიბი

სათიბი

გთავაზობთ ორი სახის სათიბს. კბილაკებიან სათიბს და როტაციულს, რომელიც ფართოდ გამოიღენება მევენახეობაში. შეუძლია ნებისმიერი სახის ბალახის სწრაფად და ეფექტურად მოჭრა, მოთიბვა. მოდების განი 1,25-მეტრიდან 2,5 მეტრამდე.


მოდელი 9G-1.8 9G-2.1 Gladiator 125 V Gladiator 145 V Gladiator 185 V Gladiator 165
მწარმოებელი დეტანკი დეტანკი აგროლიდი აგროლიდი აგროლიდი აგროლიდი
წარმოშობის ქვეყანა ჩინეთი ჩინეთი თურქეთი თურქეთი თურქეთი თურქეთი
სიგანე (მ) 1.8 2.1 1.25 1.45 1.85 1.65
სპეციფიკაცია - - როტორული, ვენახის როტორული, ვენახის - -
წონა (კგ) 180 200 210 235 295 345
ნამჯის სიმაღლე (სმ) 5-6 5-6 - - - -
მოდების განი (მ) - - 1,25 1,45 - -
შესაბამისი ძალა (ცხ.ძ.) 20 25 25 35 50 45
დისკოს რაოდენობა - - 2 2 - -