აგროტექნო

აგროლიდი

0000-00-00 00:00:00

კომპანია აგროლიდი წარმოადგენს უმსხვილეს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა-დანადგარების ექსპორტიორ კომპანია თურქეთში. აგროლიდი 1996 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე და თავის პროდუქციას აწვდის პოსტ საბჭოთა ქვეყნებს, ევროპის, აფრიკისა და ამერიკის კონტინენტების სახელმწიფოებს.