აგროტექნო

მარჟინალური მოგების ანგარიში (ცხრილი) ხორბლის მოვლა–მოყვანისას

2015-04-11 12:00:00

ვინაიდან ძალზედ აქტუალურია მემცენარეობის პროდუქტების წარმოების მარჟინალური მოგებების საკითხი, ვიწყებთ ცხრილების მოწოდებას. წინამდებარე ცხრილში მოცემულია ანგარიში წელიწადში 1 ჰა–ზე ხორბლის მოვლა–მოყვანისას საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული ტექნოლოგიის მიხედვით. მასში მოყვანილი ციფრები წარმოადგენენ ბოლო 3 წლის საშუალო მაჩვენებლებს.

 

ანგარიშის შედეგად მიღებული ზოგიერთი ციფრი დამრგვალებულია. ჯერ გამოთვლილია შემოსავლები, ხოლო შემდეგ კი ცვლადი დანახარჯები. შემოსავლებს მინუს ცვლადი დანახარჯები, მიიღება მარჟინალური მოგება (ინგლ. Gross margin).

marj_mog_khorbal_20029291

ავტორები: რ. მარგალიტაძე ვ. გოლიაძე

აგროსერვის ცენტრი

წყარო: agrokavkaz.ge